Tibet Türkmen Hojalyk Jemgyýeti halkymyza azyk üpjünçiligine goşant goşar.

Tibet Türkmen Hojalyk Jemgyýeti halkymyza azyk üpjünçiligine goşant goşar.

Altyn Market

Önümleriň giň görnüşi bolan supermarket

Balşeker

«Balşeker» konditer fabrigi Türkmenistanda iň uly süýji öndüriji.

Altin

Bişirilen poroşok we Wanilini Altin markasynyň

şekeri bilen gaplaýarys

Kenton

Kenton, 100% türk maýa goýlan konglomerat bolan toparynyň markasy.

Biz kim?

“Tibet Turkmen” Hojalyk jemgyýeti ilatymyzy azyk bolçulygy bilen üpjün etmekde oz goşandyny goşýar. Kärhanamyzda öndürilýan süýji önümlerimize “Balşeker” markasyny berdik. Könelerimiz tagamy has-da süýji zada ” Bal ýaly süýji eken” ýa-da “Şekerdenem datly” diýip aýdypdyrlar. Şundan ugur alyp, öndürýän süýji önümlerimize “Balşeker” markasyny berdik. Kärhanamyz üç bölümden ybarat:

1. Taýýar külke önümlerini gaplaýan bölüm
2. Zefir, marmelad we gush süýjilerini öndürýän bölüm
3. Nogul, nabat külke süýjilerini öndürýän bölüm

 

Esaslandyryjy

Kakamyrat Bayjanow Gökleñowiç

Biz Türkmenistanda iň uly konditer önümlerini öndüriji, “Balşeker” konditer önümlerini öz içine alýan ajaýyp önümleri öndürýäris. Önümlerimiziň çig mallary ýerli bazarlardan, şeýle hem Türkiýe we Russiýa Federasiýasyndan getirilýär. Şereketimiziň önümçilige başlanyna köp wagt geçmese-de, halk arasynda uly isleg bildirildi. Biziň kompaniýamyzda täze önüm öndürmegi we halka hödürlemegi maksat edinýär.

  Habarlaşmak

  ýerleşýän ýeri

  Salgysy: köç. Aýhan 7, Büzmeýin, Ahal, Türkmenistan

  Biz bilen habarlaşyň

  Tel. belgi: + 99365551036

  Email : info@altynmarket.com

  iş sagatlary

  DUŞ-ŞEN 09:00 – 22:00