Hakyky şokolad

Türkmenistanda ilkinji bolup hakyky kraft şokoladdan önüm öndüriji kärhana.

Çagalar üçin peýdaly

Çagalarymyz önümlerimizi gowy görýärler. Süýjüleriň aglaba köpüsi - glýutensiz.

100% tebigy önümler

Emeli boýaglary we himiki tagamlary ulanmaýarys.

Elin

Kökelerimiz- ussat aşpezlerimiziň kalby bilen öndürilen önümleridir.

Jellybon

TÄZE Önümlerimiz

Aýratyn önümlerimiz

Tebigy süýjüleriň mekany

"Balşeker" konditer önümleri fabrigi tebigy süýjüleriň mekanydyr.

Biz "Tibet Türkmen" hojalyk jemgyýeti

Hojalyk Jemgyýetimizde “Balşeker” haryt nyşan belgili iýmit önümleriniň birnäçe görnüşleri öndürilip, ýurdumyzyň ähli künjekleriniň ilat köpçüligine ýetirilýär.

balsheker.com

Biz barada
Biziň alyp barýan işimiz

«Tibet Türkmen» hojalyk jemgyýeti 2010-njy ýylda esaslandyryldy. Hojalyk Jemgyýetimizde “Balşeker” haryt nyşan belgili iýmit önümleriniň birnäçe görnüşleri öndürilip, ýurdumyzyň ähli künjekleriniň ilat köpçüligine ýetirilýär. “Tibet Türkmen” Hojalyk jemgyýeti ilatymyzy azyk bolçulygy bilen üpjün etmekde oz goşandyny goşýar. Kärhanamyzda öndürilýan süýji önümlerimize “Balşeker” markasyny berdik.