Kentonyň Türkmenistandaky resmi
wekili

Krem Şanti

Kenton intensiw yzygiderliligi, döwülmegine çydamly formulasy bilen tortlar, doňdurmalar, desertler, miwe salatlary we gyzgyn içgiler üçin amatlydyr!

şeker

Her dürli tort, krem-tort, köke we süýt pudingleri taýýarlanylanda ulanylýar; miwe salatynyň, kepekleriň, konditer önümleriniň tagamy.

Gök önümler

Doly apelsin tagamly gök önüm jele. Onda jelatin ýok.

Pudingler

Kenton Şokolad Söýgi kakao Pudding, güýçli kakao tagamly lezzetli pursatlary hödürleýär. Durmuşyny hakyky banan tozy ýaly güýçli tagamlar bilen ýagtylandyrmak isleýänler üçin…

Souslar

Tebigy gyzyl smorodina tozy, malina ysy bilen birleşýän ajaýyp nepislik! Kenton miweli sousy bagtly edýär.

Kakao

Ajaýyp tagam! Kakao söýýänleri kanagatlandyrýan tagam! Tort, köke, krem ​​torty we puding ýaly konditer önümlerinde ulanyp bilersiňiz ýa-da gyzgyn süýt ýa-da suw bilen içip bilersiňiz.

Aşhanada ynanylýan "Biri"