Konditer önümleri zawody

«Balşeker» konditer zawody Türkmenistanda iň uly süýji öndüriji

Önümleriň görnüşini giňeldýäris

Marmelady öndürmek we satmak, diňe bir tanyş miwe we miweli önümleriň hemmesi bilen çäklenmegi bilen çäklenmeýär, häzirki wagtda bazara isleg bildirýän başga wariantlar bar: jele marmelady, çeýnemek marmelady.

Konditer önümlerimizdäki marguşlar, beýleki süýjüler ýaly düýbünden tebigy.

Kompozisiýa şeýle komponentleri öz içine alýar: täze kartoşka püresi, pektin – tebigy galyňlaşdyryjy we şeker. 

Süýjüler

Guşyň süýdü gara şokolad syrçasy bilen örtülen kremli wanil süýdüniň süýjisidir. Sarp edijileriň giň topary üçin önümler “Balsheker” markasy bilen öndürilýär: doldurgyçly şokolad.